Listă debitori

Expunere de motive - La proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

Publicat: Vineri, 12 Aprilie 2019 Scris de Administrator

 ROMÂNIA

JUDEŢUL BOTOSANI

PRIMARUL COMUNEI BROSCĂUȚI

 Nr.64 din 20.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale  pentru anul  2020

 

            Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul Consiliului local să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,începând cu anul 2020 nivelurile impozitelor și taxelor locale reglementate prin Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul Fiscal,publicată în M.O.al României Partea I,nr.688/10.09.2015,cu modificările și completările ulterioare,trebuie să fie indexate,potrivit art.491 al.(1) din această lege,cu rata inflației de 4,6 % comunicată oficial pentru anul fiscal anterior.

          În baza prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile şi completările ulterioare,Consiliul local are competența în: -stabilirea cotei impozitelor şi taxelor locale ,când acestea se determină pe baza de cotă procentuală, prin lege fiind stabilite limitele minime şi maxime; -stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale prevăzute în sumă fixă; -stabilirea altor taxe locale ținând cont de prevederile art.486 din lege; -stabilirea nivelului bonificației de până la 10 % conform prevederilor art.462, alin.(2),art.467, alin.(2),art.472,alin.(2) din Codul fiscal; -majorarea impozitelor şi taxelor locale conform art.489 din Codul Fiscal; -procedura de acordare a facilităților fiscale ; - indexarea impozitelor și taxelor locale. Potrivit art. 491 din Legea nr. 227 /2015 - lege privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare, nivelul impozitelor si taxelor locale poate fi indexat anual ,de către consiliile locale, cu rata inflației raportată la anul fiscal anterior.

      Propunem ca în anul fiscal 2020 în comuna Broscăuți nivelul impozitelor şi taxelor locale să fie indexat cu rata inflației de 4,6%.

 

                                          PRIMARUL COMUNEI BROSCĂUȚI,

                                                Agheorghițoaei Aurel-Costel