JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Listă debitori

                                                                                                                                                                 ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI BROSCĂUȚI

JUDETUL BOTOSANI

Nr. 3493 din 21.07.2016


 

În temeiul art. 45 alin. 6  din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect –  Susţinerea proiectului privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Broscăuți , în susţinerea  căruia formulez următoarea

 

EXPUNERE DE MOTIVE:

 

Având în vedere raportul de specialitate prezentat de secretarul comunei, cu privire la reglementările legale ce vizează obligativitatea aprobării unui nomenclator stradal pentru Comuna Broscăuți ;

Astfel, după cum consiliul ştie, în colaborare cu toţi consilierii locali, am stabilit denumiri pentru toate drumurile din comună, pe sate, cu date de identificare, urmând ca după avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Judeţului Botoşani, să fie aprobat de către consiliul local şi să fie adoptată o hotărâre în acest sens.

De asemenea, am luat în considerare şi faptul că urmărim şi accesarea de fonduri extrabugetare, europene, elaborând proiecte de investiţie, la care se cer si se punctează date cu privire la identificarea anumitor obiective, cum sunt şi drumurile din comună.

De aceea, pe considerentele de mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal pentru comuna Broscăuți, prin  care am propus denumirile dumurilor si ulitelor comunei Broscăuți, pe fiecare sat în parte.

Faţă de cele expuse propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

 

Vă mulţumesc!

 

         PRIMAR

          AGHEORGHIȚOAEI Aurel-Costel